Betjening af relæanlæg

Relæanlæg af typen DSB 1953 og 1954 lokalbetjenes fra en til anlægget tilsluttet sportavle, hvor alle nødvendige betjeningsknapper og tableauer er placeret.

Betjening af anlæg af typen DSB 1953 og 1954 er grundliggende ens, men der er forskelle i både sporskifte- og signalbetjeningen, som kan ses beskrevet nedenfor.

Sporskiftebetjening

Anlæg Omstilling Omstilling med besat isolation Stedbetjening Yderligere information
DSB 1953 Sort fællesknap og sort betjeningsknap ved sporskiftet betjenes samtidig. Blå overstropningsknap uddrejes og sporskiftet kan nu omstilles ved at benyttes blå hjælpefællesknap og sporskiftets betjeningsknap Den sorte knap for frigivning af stedbetjening der er placeret ved sporskifte uddrejes (Streg = vandret). Sporskiftebetjening

Sporskiftestrømløb
DSB 1953/54 Den af 2 de sorte betjeningsknapper ved sporskifte betjenes efter hvilken gren sporskiftet ønskes omstillet til. Sporskiftet omstilles til stedbetjening og fra det udvendige betjeningsskab omstilles sporskiftet ved samtidig betjening af blå knap og sort betjeningsknap Som for DSB 1953
DSB 1954 Som for DSB 1953/54 Som for DSB 1953/54 Som for DSB 1953

Rangertogveje / DV & PU signalbetjening

Anlæg Indstilling af rangertogvej Opløsning af rangertogvej DV & PU signalbetjening Yderligere information
DSB 1953 Gul signalknap ved signalet og grøn togvejsknap ved rangertogvejens endepunkt. Signalet på forbikørsel forbudt (se annullering), herefter samtidig tryk på rød fællesknap og grøn togvejsknap  ved både begyndelse og endepunkt. 'Annullering' ved samtidig tryk på sort fællesknap og gul signalknap

'Forbikørsel forbudt' ved samtidig tryk på rød fællesknap og gul signalknap
DSB 1953/54 Som for DSB 1953 Som for DSB 1953 Som for DSB 1953
DSB 1954 Findes ikke. Findes ikke. 'Annullering' og 'forbikørsel forbudt' ved samtidig tryk på de sorte fællesknapper og

Hovedtogvej

Anlæg Indstilling af togvej Kunstig fastlægning / Stop og ryk frem Nødopløsning Yderligere information
DSB 1953 Gul signalknap ved signalet og grøn togvejsknap eller i pågældende spor. Blå knap ved signalet og grøn togvejsknap eller i pågældende spor.

'Stop og ryk frem' ved tryk på den grønne knap ved signalet.
Signalet sættes på stop (Stopfald) ved tryk på en røde knap ved signalet. Herefter kan togvejen nødopløses ved tryk på den røde nødopløsningsknap for pågældende togvej. Indstill. af hovedtogvej

Strømløb f. hovedtogvej
DSB 1953/54 Som for DSB 1953 Rød stopknap ved signalet og grøn togvejsknap eller i pågældende spor.

'Stop og ryk frem' ved tryk på den grønne knap ved signalet
Som for DSB 1953
DSB 1954 Gul signalknap ved signalet og grøn togvejsknap i pågældende togvejsspor. Blå knap ved signalet og grøn togvejsknap i pågældende spor.

'Stop og ryk frem' ved tryk på den grønne knap
Ved tryk på knappen 'stop alle signaler'  sættes alle signaler på stop. Herefter kan togvejen nødopløses ved tryk på den røde nødopløsningsknap for pågældende togvej.

Siden er sidste opdateret: 23-11-2014