Rangertogvej - type DSB 1964

Fig. 1: Sportavle for DSB 1964 anlæg, her vist med betjeningsknapper for rangertogveje og sporskifter

Tableauer og betjeningsknapper for rangertogveje

XXX
Fig. 2: Tableauer for dværgsignal og rangertogvej

Ved dværgsignalet er anbragt forskellige tableau, dels tableauer for selve dværgsignalet og tableauer for rangertogvejen.

I sporstregen befinder sig et firkantet tableau der viser sporisolations tilstand, et slukket tableau viser at isolation er ubesat og ikke fastlagt i en togvej. Grøn viser at sporisolation er fastlagt af en togvej og rød at sporisolationen er besat.

Ved signalet findes et rundt fastlægningstableau, der viser om signalet er fastlagt af en togvej. Et slukket tableau at signalet ikke er fastlagt, fast brandgult lys at signalet er fastlagt af en togvej. Brandgult blink at signalet kan bruges som endepunkt for en udpeget togvej, eller at signalet indgår i en magasineret togvej.

Den blå betjeningsknap anvendes til indstilling af rangertogveje, samt til at annullerer signalet sammen med fællesknappen.

Dværgsignalets tableauer er forklaret nederst på denne side.

XXX
Fig. 3: Fællesknapper for betjening af dværgsignaler samt nødopløsning af rangertogveje

Nederst på sportavlen er der placeret 4 knapper der benyttes til at betjene dværgsignaler og rangertogveje, disse knapper ses på fig. 3.

For at annullerer signalet indtrykkes den sorte fællesknap 'A' samtidig med signalets blå betjeningsknap, såfremt signalet ikke indgår eller dækker en togvej, vil signalet blive annulleret. Annulleringen tages tilbage ved samtidig at indtrykke den røde fællesknap 'F' og signalets betjeningsknap. Samme betjeningshandling benyttes for at sætte signalet på 'Forbikørsel forbudt'.

En rangertogvej kan nødopløses ved samtidig at indtrykke den røde fællesknap 'N' i rangertogvejens retning, og dværgsignalets betjeningsknap. Rangertogvejen vil nu blive opløst uden tidsforsinkelse.

Hvis en rangertogvej består af flere del togveje, skal disse opløses hver for sig som beskrevet.

Indstilling af rangertogvej

XXX
DV11 vælges som begyndelsespunkt ved tryk på den blå knap. DV23 udpeges som muligt endepunkt
XXX
DV23 vælges som endepunkt ved tryk på den blå knap. Fastlægningstableauet ved DV11 blinker som tegn på at knappen kan slippes
XXX
Begge knapper kan nu slippes og togvejen fastlægges. Fastlægnings- og sporisolationstableauer tændes
XXX
Alle betingelser for 'Forbikørsel tilladt' er tilstede og der foretages signalgivning. Hvis der f.eks. havde været en besat isolation i togvejen, skal der foretages kvitteringstryk ved DV11 for at bringe signalet til af vise 'Forsigtig forbikørsel tilladt'
Indstilling af rangertogvej fra Dv11 til Dv23.

En rangertogvej, også benævnte en R-togvej, stilles ved tryk på den blå betjeningsknap for det signal er ønskes om begyndelsespunkt. Der udsendes nu en søgestrøm mod de mulige endepunkter, hvor fastlægningstableauet vil blinke som tegn på at signalet kan benyttes som endepunkt for togvejen..

Ved det ønskede endepunkt trykkes på signalets blå betjeningsknap. Fastlægningstableauet ved begyndelsespunktet vil nu blinke som tegn på at begge knapper kan slippes.

Evt. sporskifter i togvejen toget skal befare og som kræver omstilling, vil automatisk blive omstillet inden togvejsfastlægningen. Hvis sporskifterne ikke automatisk kan omstilles pga. manglende dækning, kan sporskiftet omstilles manuelt ved den normale betjeningshandling for omstilling af sporskifter.

Hvis rangertogvejen umiddelbart kan udføres vil denne blive fastlagt, og signalet ved begyndelsespunktet vil skifte til 'Forbikørsel tilladt' hvis betingelser for denne signalgivning er tilstede. Hvis der er besatte isolationer i togvejen eller der mangler dækning, skal der kvitteres på den blå betjeningsknap ved begyndelsespunktet. Signalet vil nu skifte til 'Forsigtig forbikørsel tilladt'.

Hvis togvejen ikke kan komme til udførsel straks, vil togvejen blive magasineret, og blive udført så snart alle betingelser er tilstede.

Den tekniske beskrivelse omkring hvordan en rangertogvej kommer til udførsel kan findes på denne side: Beskrivelse af rangertogvej

Tableauernes visning på sportavlen

XXX
Fig. 4: Dværgsignal 'Forbikørsel forbudt'
XXX
Fig. 5: Dværgsignal 'Forsigtig forbikørsel tilladt'
XXX
Fig. 6: Dværgsignal 'Forbikørsel tilladt'
XXX
Fig. 7: Dværgsignal 'Signal annulleret'
XXX
Fig. 8: Dværgsignal m/forløb 'Forsigtig forbikørsel tilladt'
XXX
Fig. 9: Dværgsignal m/forløb 'Forbikørsel tilladt'
XXX
Fig. 10: Dværgsignal 'Annullering magasineret'
XXX
Fig. 11: Dværgsignal 'Forbikørsel tilladt', togvej fastlagt
XXX
Fig. 12: Dværgsignal 'Forbikørsel forbudt', togvej magasineret.

Se også

Rangertogvej - fra udpegning til opløsning

Siden er sidste opdateret: 23-11-2014