Perronudkørselssignal (PU-signal)

Perronudkørselssignalet er et kombineret dværg- og hovedsignal der udelukkende anvendes på stationer. Perronudkørselssignalet kaldes også et PU-signal, og er altid kategoriseret som et hovedsignal. PU-signalet opstilles ved togets standsningssted på stationen, hvor det virker som togvejsendepunkt for indkørende tog. Som signal for udkørende tog vil signalet visning være bestemt af udkørselssignalet, viser udkørselssignalet 'kør' vil PU-signalet vise 'kør igennem'. Funktionen af de hvide lys svare til funktionen hos dværgsignalet.

PU-signalet blev indført hos DSB i 1953 og er siden blevet det mest udbredte signal opsat på stationer.

Signalet opsættes om regel på en mast, hvor der omkring lanterne påskrues en baggrundsplade med en bredde på 730 mm for at forbedre kontrasten. Tidligere var det almindelig at PU-signalet blev opstillet  lavt, men denne opstilling har man efterhånden forladt.

Mekanisk opbygning

Perronudkørselssignal
Fig. 1: Måltegning af perronudkørselssignal uden baggrundsplade
Fig. 2: Indvendig opbygning af perronudkørselssignal

Perronudkørselssignalet er ombygget omkring et støbt metalhus hvori der er plads til indbygning af op til 6 lanterne, 4 hvide og 2 farvede. Huset er bagtil udstyret med en hængslet dør hvorigennem der er adgang til lampefatningerne. Huset til perronudkørselssignalet blev oprindelig støbt i støbejern, men af vægt og korrosionsmæssige årsager gik man senere over til at støbe huset i silumin.

Huset er udvendigt malet matsort. Indvendig er signalet enten ubehandlet eller sortmalet. Støbejernsudgaven var malet indvendig, som regel hvid.

Det støbte hus har en bredde på 450 mm og en højde på 705 mm (incl. montageflader). I bunden af huset er 2 stk. ø18 mm montagehuller i en indbyrdes afstand af 150 mm. Imellem montagehullerne er der gjort plads til kabelgennemføringen.

Døren på bagsiden er hængslet i højre side og kan fastspændes med to i døren fastgjort skruer. Signalets totale dybde er ca. 280 mm incl. solskærme.

Lanterne og linsesystem

Lanterneopbygning, PU-signal Lanterneopbygning, PU-signal
Fig. 3: Linsesystem for farvet lys til PU-signal.  5" lanterne m. justeringsmulighed for lampe

I perronudkørselssignalet er linsesystemet for de hvide lys tilsvarende det som findes i dværgsignalet.

Linsesystemet for det farvede lyse afskiller sig ved at der kun benytte en linse, en såkaldt voll-linse, en meget stærkt hvælvet plankonveks linse. Bag voll-linsen er et plant farvefilteret placeret. Lampens glødetråd sidder i voll-linsens optiske akse. Fatningen hvori glødelampen er monteret kan justeres frem og tilbage for at kunne positionerer glødetråden i linsens brændpunkt. Justerskruen plomberes efter endt justering.

Fastholdt af solskærmens ramme er der foran voll-linsen et stykke hvælvet dækglas for at beskytte linsen mod stenslag fra forbi kørende tog. Dækglasset kan udskiftes uden af afmonterer linsesystemet i signalet.

Linseenheden er ikke fastspændt direkte i det støbte metal hus. Imellem enheden og huset er der omkring hver af de 3 montageskruen en trykfjeder, således at det er muligt at indjusterer lysstrålens retning ved at løse hhv. spænde montageskruerne.

Elektrisk montage

Lanterneplacering og korebenyttelse
Fig. 4: Placering af lamper og korebenyttelse for PU-signal - Rød skrift angiver kore for reservetråd
Bajonetfatning BA20d
Fig. 5: Bajonetfatning for BA20d-lampe

Den elektriske forbindelsen fra sikringsanlægget til signalet sker altid gennem et 10-koret kabel, også selv om ikke alle lanterne er i signalet.

For de hvide lanternes vedkommende er lamperne tilsluttet som ved dværgsignalet.

Lamperne for de farvede lys er tilsvarende dem der benyttes i andre hovedsignaler. Glødelampen en en speciel glødelampe 30V/15W med dobbelte glødetråde, en hovedtråd og en reservetråd. Lampens fatning er en 20 mm bajonetfatning (BA20d) som er udført således at lampen ikke kan drejes 180° forkert ved isætningen

Siden er sidste opdateret: 23-11-2014