Hovedsignal

Et hovedsignal er opbygget med et antal løse lanternehuse, der placeres på en sort baggrundsplade for at forbedre synligheden For at fjerne uønskede reflekser fra en evt. solindstråling er signalet udstyret med solskærme, der danner en halvbue omkring øverste halvdel af lanternen. Baggrundspladen er ved hovedsignaler udført afrundet i top og bund, diameteren på rundingen svarer til baggrundspladens bredde.

Baggrundspladens bredde var oprindelig fastsat til 800 mm, men er senere ændret til 600 mm. Ændringen blev aktuel ved elektrificeringen af hovedstrækninger i begyndelsen af 1980'erne for at skabe større afstand til køreledningen. Samtidig blev mindste afstand mellem 2 samtidig tændte lamper ændret fra 1500 mm til 1000 mm

Mekanisk opbygning

Hovedsignal m. 2 lanterner
Måltegning af type DSB 82 hovedsignal med 2 lanterner
Hovedsignal m. 2 lanterner
Opbygning af type DSB 82 hovedsignal med 2 lanterner

Et hovedsignal af typen DSB 1982 med 2 lanterner er opbygget omkring en 600 mm bred baggrundspladen af 3 mm stålplade. På baggrundspladen er der monteret vinkeljernstivere for at gøre pladen stabil, lodrette stivere på bagsiden og vandrette på forsiden.

Baggrundspladen er forsynet med 2 stk ø240 mm huller i en lodret afstand af 305 mm hvor de 2 lanternehuser (8 3/8") er monteret. Lanternehusene er fastgjort til baggrundspladen og solskærm med 3 stk.12 mm gevindstag, der forrest er fastgjort til solskærmens støbte ramme.

Imellem baggrundsplade og lanternehus er der omkring gevindstangen en trykfjeder, således det er muligt at justerer lysstrålens retning.

Baggrundspladen er lakeret sort (RAL 9011), mens vinkelstålstiverne er varmgalvaniseret

Lanternehus type 1960

Lanterneopbygning, hovedsignal Lanterneopbygning, hovedsignal
Opbygning af et 8 3/8" lanternehus type 1960 med rødt farvefilter 

Lanternehuset er en løs enhed støbt i silumin. I lanternehuset sidder alle nødvendige dele for at lyset fra den indbyggde glødelampe kan benyttes til signalbelysning. Forrest i lampehuset sidder den yderste trappelinse (forlinsen), bag denne den inderste trappelinse (baglinsen). Systemet med dobbelte trappelinser gør at en 15W glødelampe på 30V kan anvendes til belysning, der er kraftig nok til at kunne ses i dagslys.

Signalets forskellige farver frembringes ved at der mellem den baglinsen og glødelampe er placeret et farvefilter i den farve som signalet ønskes at vise. I dag anvendes 3 forskellige farvefiltre rød, brandgul og grøn

Glødelampen er anbragt i en lampeholder med bajonetfatning, der kan justeres frem og tilbage langs linsernes optiske akse ved at dreje på en stilleskrue. Denne justering gør at lampens glødetråd kan anbringes i linsernes brændpunkt. En fejljustering på bare få millimeter kan forringe lys udbyttet med op til 50%. Efter endt justering plomberes stilleskruen.

De dobbelte trappelinser vælges med forskellig spredning alt efter signalets placering. Normalt anvendes en samlelinse med en spredningsvinkel på 4°, mens der i kurver kan anvendes linser med større spredning

Grunden til de forskellige spredevinkler er kravet til signalets synlighed, som normalt vil være 300 m. En linse med lille spredning kan ses på længere afstand i en smal vinkel fra signalet, hvorimod en linse med stor spredning ikke kan ses på så lang en afstand, men vinkel fra signalet er til gengæld større, hvilket er en fordel for signalets synlighed i kurver.

Elektrisk montage

Bajonetfatning, BA20d
Bajonetfatning for BA20d-lampe

Glødelampen en en speciel glødelampe 30V/15W med dobbelte glødetråde, en hovedtråd og en reservetråd. Lampens fatning er en 20 mm bajonetfatning (BA20d) som er udført således at lampen ikke kan drejes 180° forkert ved isætningen

.

Normalt vil hovedtråden være i brug, men alt efter i hvilket signal lanternen benyttes, vil sikringsanlægget være indrettet til selv at skifte til reservetråd, hvis hovedtråden brænder over.

I et indkørselssignal vil den røde og brandgule lampe normalt være udført med automatisk skift til reservetråd af sikkerhedsmæssige grunde.

Siden er sidste opdateret: 23-11-2014