Dværgsignal

Dværgsignalet benyttes både som signal i forbindelse med rangertogveje og som et dækningsgivende signal på stationer, hvor det yder beskyttelse mod tog i at køre mod et farepunkt. Dværgsignalet blev indført i Danmark i 1932, hvor det blev opsat i forbindelse med det nye sikringsanlæg på Århus Station.

Dværgsignalet er oprindelig fra USA, hvor det blev opsat første gang omkring 1910. Omkring 1923 blev signalet første gang opstillet i Sverige og det er herfra signalet kom til Danmark i 1932.. I Sverige er signalet spejlvendt grundet venstrekørsel. Det oprindelige dværgsignal var en smule anderledes udformet, bl.a. var tilgange til lamperne igennem 2 låger i siderne af huset. Den nuværende udformning fik signalet i starten af 1950'erne.

Mekanisk opbygning

Dværgsignal
Fig. 1: Måltegning af dværgsignal
Fig. 2: Indvendig opbygning af dværgsignal

Dværgsignalet er opbygget omkring et støbt metalhus hvori der er plads til indbygning af op til 4 lanterner. Huset er bagtil udstyret med en hængslet dør hvor igennem der er adgang til lampefatningerne og montageklemmer for elektrisk tilslutning.

Huset til dværgsignalet blev oprindelig støbt i støbejern, men af vægt og korrosionsmæssige årsager gik man senere over til at støbe huset i silumin. Huset er udvendigt malet matsort. Indvendig er signalet enten ubehandlet eller sortmalet. Støbejernsudgaven var altid malet indvendig, som regel hvid.

Det støbte hus har en bredde på 450 mm og en højde på 525 mm (incl. montageflader).

I bunden af huset er 2 stk. ø18 mm montage huller i en indbyrdes afstand af 150 mm. Imellem montage hullerne er der gjort plads til kabelgennemføringen.

Døren på bagsiden er hængslet i højre side og kan fastspændes med en i døren fastgjort skrue med fastlåseligt håndtag. Signalets totale dybde er ca. 280 mm incl. solskærme

Lanterne og linsesystem

Lanterneopbygning, dværgsignal Lanterneopbygning, dværgsignal
Fig. 3: Linsesystem for dværgsignal, 5" lanterne m. justeringsmulighed for lampe

Linsesystemet er opbygget omkring et sæt af dobbelte trappelinser med en bag- og en forlinse placeret koncentrisk omkring linsernes optiske akse. Forlinsens diameter er 5".

Lampens glødetråd ligger i linsesystemets brændpunkt. For at justerer lampen optimalt i forhold til linserne, kan lampens fatning justeres frem og tilbage langs linsernes akse med en stilleskrue. Når lampen er justeret ind plomberes fatningen således at efterfølgende justering af lampen ikke længere er muligt uden at bryde plomben.

Fastholdt af solskærmens ramme er der foran forlinsen et stykke matteret dækglas for at give lyset en passende spredning.

Dækglasset beskytter tilmed den forreste trappelinse mod f.eks. stenslag fra forbikørende tog. Dækglasset kan udskiftes uden at afmonterer linsesystemet i signalet

Det har tidlige været anvendt et linsesystem, hvor det ikke var muligt at justerer lampens position i forhold til linsernes brændpunkt. Denne udgave anvendes ikke længere i nye signaler..

Elektrisk montage

Lanterne- og koreplacering
Fig. 4: Placering af lamper og korebenyttelse for dværgsignal
Bajonetfatning, B22d
Fig. 5: Bajonetfatning for B22d-lampe

Den elektriske forbindelsen fra sikringsanlægget til signalet sker gennem et 4-koret kabel. Lampernes ene pol er i signalet forbundet med hinanden i en stjerne forbindelse. Til den frie pol på lamperne er tilslutningskablet monteret.

Lamperne er 17V/0.5A klare glødelamper med en 22 mm bajonetfatning (B22d). Lamperne i signalet er koblet i serieforbindelse når de bringes til at lyse, derved er der sikkerhed for at signalet vil forblive slukket såfremt en lampe skulle brænde over.

Siden er sidste opdateret: 23-11-2014