Daglyssignaler

For at overføre informationerne fra sikringsanlægget til lokomotivføreren benyttes der i dag et såkaldt dagsslyssignal. Et dagsslyssignal fungerer modsat et armsignal rent elektrisk ved at danne signalaspektet ud fra en eller flere farvede lanterne. Farverne der benyttes er rød, grøn, brandgul og hvid.

De første daglyssignaler blev opstillet i 1929 på Århus banegård i forbindelse med et nyt elektromekanisk sikringsanlæg, deres anvendelse var dengang som togvejs- og rangersignaler. I forbindelse med etableringen af S-banen i København i 1930'erne blev brugen af daglyssignaler almindelig også som hovedsignaler, fordi de normal anvendte armsignaler dårligt lod sig placerer sammen med køreledningerne. I 1949 vedtog DSB at man ikke mere ville opsætte armsignaler og først herefter begyndte daglyssignalerne at blive almindelige andre steder end på den Københavnske S-banen.

Togcenter Gentofte sælger danske daglyssignaler i størrelse H0 - se denne side for omtale af signalerne.

Dværgsignal

Dværgsignalet er et rangersignal som opstilles inde på stationens område, hvor der primært benyttes i forbindelse med rangertogveje. Signalet kan udelukkende vise hvide lys og er oftest placeret lavt i forhold til sporet.

Dværgsignalet består af et støbt metalhus hvori der kan isættes op til 4 lanterner. Med alle 4 lanterner monteret kan signalet vise 4 forskellige signalaspekter.

Perronudkørselssignal (PU-signal)

Perronudkørselssignalet er et eksempel på et kombineret ranger- og hovedsignal. Signalets øverste 4 lanterner har samme funktion som ved et dværgsignal, mens de 2 nederste lanterne, den røde og grønne, har funktion som et hovedsignal.

Signalet opstilles ved hovedtogveje på stationen, hvor det benyttes i forbindelse med signalgivning for ind- og udkørende tog. Signalet opsættes om regel på en mast eller kan ophænges i en galge hvor pladsen mellem sporene er begrænset. Tidligere var det også almindelig at perronudkørselssignalet blev opstillet lavt mellem sporene, men denne opstilling gav problemer med synligheden og er derfor ikke videreført.

Perronudkørselssignalet består af et støbt metalhus, hvor i der kan isættes op til 6 lanterner, 4 hvide og 2 farvede. Med alle 6 lanterner monteret kan signalet vise op til 8 forskellige signalaspekter.

Hovedsignal

Et hovedsignal kendetegnes ved at signalet har mulighed for at vise signalaspektet 'STOP'. Hovedsignalet opstilles både inde for stationsområde og på strækningen mellem 2 stationer.

Et hovedsignal er som regel altid opsat på en mast for at man kan opnå den ønskede synlighed på 300 m til signalet. Signalet kan også være opsat i en galge.

Hovedsignalet består af en sort baggrundsplade af stål, hvor top og bund er afrundet som en bue. Baggrundspladen er udført med et antal huller til brug for montage af løse lanternehuse.

Siden er sidste opdateret: 23-11-2014