Mekaniske sikringsanlæg - sporskiftedrev

Sporskiftedrevet står ved et centralbetjent sporskifte i forbindelse med sporskiftehåndtaget på centralapparatet. Bevægelsen i trådtrækket overføres i sporskiftedrevet til sporskiftets tunger igennem trækstangen via den i sporskiftet indbyggede betjeningslås. Sporskiftedrevet er placeret ved sporskiftes tungespids, hvor det fastholdes af 2 stykker kraftige fladjern, som er fastgjort til sporskiftets tømmer.

Sporskiftedrevet er som regel udstyret med en trådsbrudsspærre der ved trådbrud vil fastholde sporskiftet i sin stilling. Trådbrudsspærren er indrettet således at dens bevægelse ved trådbrud er af en sådan karakter at betjeningslåsen ikke kan oplåse den tilliggende tunge.

Der var ved DSB hovedsageligt anvendt drev af Bruchsals- og enhedstypen. Bruchsals sporskiftedrev var den ældste af de her to nævnte. Fælles for de anvendte sporskiftedrev var de alle var indrettet for en trådbevægelse på 500 mm og drevets udslag var tilpasset til den i sporskiftet anvendte betjeningslås.

Bruchsals sporskiftedrev Enhedstypens sporskiftedrev
Bruchsals sporskiftedrev
Sporskiftedrevet udslag ved 500 mm trådbevægelse er tilpasses Bruchsals betjeningslås. De 2 kraftige stykker fladjern er til brug for fastgørelse på sporskiftetømmeret.
Enhedstypens sporskiftedrev
Sporskiftedrevet har et udslag på 220 mm ved det inderste hul i vinkelstangen, ved en trådbevægelse på 500 mm. Enhedstypens drev kan sammenbygges på op til 6 forskellige måder.

Hvorfor en trådbrudsspærre ?

Trådbrudsspærren har en vigtig sikkerhedsmæssig funktion i sikringsanlægget, hvor den har til opgave at forhindre et sporskifte i at omstille sig selv ved et trådbrud.

Skulle et trådbrud indtræffe i den tråd der sidst har været brug til at omstille sporskiftet, vil trækket i den anden og ubrudte tråd kunne gøre at sporskifte kan omstille og indtager en stilling er ikke er i overensstemmelse med håndtaget på centralapparatet. Er trådtrækket udstyret med spændværk, vil trækket i tråden være så stor at en omstilling ubetiget vil ske og her er trådbrudsspærren en absolut nødvendighed.

Trådbrudsspærren er ved begge de viste drev indbygget, men ved ældre drev, af bl.a. Siemens & Halske typen, må trådbrudsspærren påbygges drevet efterfølgende.

Siden er sidste opdateret: 23-11-2014