Betjeningslåse for sporskifter

På alle centralbetjente og på visse håndbetjente sporskifter findes en mekanisk anordning, der har til formål at sikre den tilliggende tunge i sporskiftet forbliver i sin stilling under en togpassage. Denne anordning kaldes en betjeningslås. Betjeningslåsen fungerer som forbindelsen mellem sporskiftedrevet og sporskiftes 2 tunger, og der er derfor betjeningslåsen der omstiller sporskiftes tunger.

Til forskel for den almindelige sporlås er betjeningslåsen opskærlig og vil normalvis ikke tage skade af at sporskiftet bliver skåret op, men en opskæring skal selvfølgelig stadig undgås.Hvis en opskæring alligevel skulle findes sted, skal lås og sporskifte efterfølgende efterses før sporskiftet atter må benyttes

Bruchsals lås Max Jüdels lås
Bruchsals betjeningslås Max Jüdels betjeningslås
Hagelås Pallås
Hagelås Pallås

Derudover har der være anvendt betjeningslåse fra Siemens & Halske, denne lås er sammenbygget med sporskiftedrevet.

Betjeningslåsens princip

Fælles for de omtalte betjeningslåse er at deres funktion ved omstilling af et sporskifte kan opdeles i 3 tempi:

  1. Den tilliggende tunge oplåses, men bevæges ikke. Den fraliggende tunge bevæges mod sideskinnen.
  2. Begge tunger bevæges, den før tilliggende tunge bliver fraliggende og den før fraliggende tunge bliver tilliggende.
  3. Den nu tilliggende tunge aflåses, mens den nu fraliggende tunge endnu bevæges et stykke væk fra sideskinnen.

Hvis en opskæring skulle ske, vil den fraliggende tunge blive 'trukket' ud mod sideskinnen af togets hjulsæt, denne bevægelse overføres til låsen er oplåser den tilliggende tunge, således at togets hjul kan passere begge tunger uden risiko for afsporing.

Siden er sidste opdateret: 23-11-2014