Relægruppeanlæg - opbygning

Relægruppeanlæggets opbygning adskiller sig fra det konventionelle relæanlæg ved at være opbygget af færdigbyggede relægrupper, det forbindes med hinanden med sporkabler ud fra stationens sporplan. Dette princip gør relægruppeanlægget forholdsvis nemt at foretage ændringer i.

Herunder findes en gennemgang af det væsentligst principper i relægruppeanlæggets opbygning. Beskrivelserne henfører til 64-anlægget, men principperne er de samme for hhv. 69 og 72 anlægget.

Relægruppe Mek. opbygn. Elek. opbygn. Sporkabel
Relægrupper Mekanisk opbygning Elektrisk opbygning Sporkabler
Oprindelig blev der til 64-anlægget udviklet 17 relægrupper, men med tiden har de trafikale krav ændret sig, og det blev derfor nødvendigt at udvikle nye relægrupper.
Relægrupperne findes i 2 udførsler, en bred og en smal. Den bredde relægruppe fylder det samme som 2 smalle relægrupper.
Forbindelse til betjeningspanelet og signaler sker over en ledningsfordeler, hvor forbindelserne fra relægruppen afsluttes.
Forbindelserne mellem de enkelte relægrupper sker via de såkaldte sporkabler, som monteres bag i relægruppe med multistik.

Se også

Rangertogvej - fra udpegning til opløsning

 

 

Siden er sidste opdateret: 03-12-2017