Strømløb for relæanlæg

Ved elektriske sikringsanlæg af den traditionelle type (type DSB 53 og 54) skal der udfærdiges et komplet sæt tegninger, der beskriver anlæggets elektriske opbygning. Disse tegninger omtales som 'strømskemaer'.

De enkelte strømløbet projekteres i henhold til stationens trafikale behov og således at anlægget opfylder anlægsbestemmelserne for sikringsanlæg. Der findes en vis standardisering for de forskellige strømløb, disse standarder omtales 'normaltegninger' og vil ligge til grund for de til anlægget konstruerede strømløb.

Her vil blive omtalt strømløb for et sporskifte og for en hovedtogvej

Strømløb

Strømløb for omstilling af sporskifte - type DSB 53

Strømløb for indkørselstogvej - type DSB 53

Se også

Sporskiftebetjening - type DSB 53

Indkørselstogvej - type DSB 53

Siden er sidste opdateret: 23-11-2014